RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Další terapie

Jedná se o léčbu vysokými dávkami cytostatik. Cytostatika jsou pro buňky toxické látky, přičemž platí, že nádorové buňky jsou na toxické poškození citlivější než buňky nádorem nepoškozené.

Používá se v kombinaci s radioterapií a chirurgickou léčbou.

K nežádoucím účinkům patří poruchy krvetvorby (anémie, krvácivé komplikace, poruchy srážlivosti krve), postižení zažívacího traktu (zánět dutiny ústní, zánět jícnu, nevolnost, zvracení, průjem, křečové stavy).

Způsobuje vypadávání vlasů a únavu. Může dojít také k poškození srdce.

Endobronchiální léčba

Cílem této léčby je obnovit průchodnost dýchacích cest, které mohou být nádorem zúžené.

Dělá se s použitím laseru, elektrokauterizace (upálení nádoru proudem), kryoterapie (zmrazení), fotodynamické terapie (destrukce nádoru ozářením UVA nebo viditelným světlem) nebo zavedením endobronchiálních protéz, tzv. stentů.

Podpůrná terapie

Tato léčba hraje důležitou roli v péči o psychiku pacienta. Zaměřuje se na odstraňování průvodních symptomů a komplikací nemoci. Jde především o zmírňování bolesti, o dohled na dostatečnou výživu pacienta a o psychoterapii.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.