RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Genetika

Zkoumat genetické vlivy působící na vznik karcinomu plic je velmi obtížný kvůli zásadnímu vlivu kouření.

Doposud není popsána žádná specifická změna genetické informace, která by měla za následek větší předpoklad ke vzniku rakoviny plic.

Existují syndromy (Syndrom Li-Fraumeni, Bloomův syndrom), u kterých se rakovina plic objevuje ve větším měřítku, ale tyto syndromy jsou velmi vzácné.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.