RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Psychika nemocných

Už jen vyřčená diagnóza rakovina vyvolává pocity strachu a úzkosti. Nádorová onemocnění a jejich léčba s sebou přinášejí spoustu nepříjemných tělesných změn jako je vypadávání vlasů, kožní vyrážka, nevolnost, zvracení atd., což také negativně působí na psychiku postižených.

Objevují se u nich deprese a pocity méněcennosti.

Onkologicky nemocní procházejí v průběhu onemocnění 4 stádii.

  1. Odmítání skutečnosti – odmítá uvěřit, že je nemocný. Je na lékaři, aby diagnózu sdělil citlivě, ale reálně, a ujistil nemocného o tom, že nebude trpět. Pacienti se nebojí smrti, ale umírání a utrpení. Děsí je bolest. Nemocný má právo na úplnou informaci. Musí vědět, s čím má bojovat.
  2. Zlost – na sebe, na zdravé, na Boha, na narušení plánů. Ztrácí radost ze života.
  3. Vyjednávání – slibuje, prosí, vyjednává (např. s Bohem), chce změnit život. Na oplátku chce zpátky zdraví.
  4. Deprese – pocit ztráty, újmy, zklamání, beznaděje. Je důležité nemocného chápat, nikoli litovat. Lítost jej ujišťuje o beznadějném sta­vu.
  5. Souhlas – smíření s nemocí, rozhodnutí bojovat.

To, jak budou jednotlivá období probíhat, jak dlouho budou trvat, závisí z velké části na podpoře rodiny a okolí, na přístupu lékařů a ostatního zdravotnického personálu.

Nebojte se s nemocným o chorobě bavit, obejměte ho, pohlaďte, buďte mu oporou. Podporujte ho v činnosti, kterou zvládne, dodá mu to sílu a sebejistotu.

V období depresí se nebojte společně navštívit odborníka. Nereagujte agresivně na výbuchy zlosti nebo nerudné nálady. Jde o vztek na osud, ne na vás. Nikdy nemocnému neberte víru v uzdravení!!!

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.