RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Klasifikace

Základními pojmy při klasifikaci nádorů jsou typing (stanovení histologického typu nádoru), grading (stupeň diferenciace) a staging (stanovení klinické pokročilosti onemocnění).

TNM klasifikace

TNM klasifikace slouží k rozdělení nádorů do jakýchsi stádií. Popisuje rozsah zhoubného novotvaru, poskytuje informace o předpokládané prognóze, umožňuje objektivně posuzovat výsledky léčby a usnadňuje výměnu vědeckých informací v klinickém výzkumu.

T představuje velikost primárního nádoru, N postižení lymfatických uzlin a M přítomnost metastáz. K těmto písmenům se ještě přiřazují číslice T0, T1, T2, T3, T4; N0, N1, N2, N3; M0, M1. Udávají rozsah onemocnění.

Popisuje rozsah zhoubného novotvaru, poskytuje informace o předpokládané prognóze, umožňuje objektivně posuzovat výsledky léčby a usnadňuje výměnu vědeckých informací v klinickém výzkumu.

TNM klasifikace se provádí dvakrát. Klinické hodnocení (cTNM – na základě nálezů získaných před léčením) a patologické hodnocení (pTNM – vyšetření materiálu získaného při operaci). Klinické je podstatné pro volbu a hodnocení léčby, patologické poskytuje informace pro prognostický odhad.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.