RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Rizikové faktory

Nejrizikovějším faktorem pro vznik rakoviny plic je kouření. Riziko mnohonásobně stoupá po vykouření 150 000. cigarety.

Důležitý je také druh kuřiva, obsah karcinogenních látek, cigaretový filtr. Méně nebezpečné jsou dýmky a doutníky.

Svou roli hraje počet vykouřených cigaret za den a celková doba kouření, což souvisí s věkem začátku kouření.

Nebezpečí číhá i na pasivní kuřáky.

Rakovina plic souvisí také s působením kancerogenních vlivů radioaktivních látek, ionizujícího záření, azbestu, arzénu, vinylchloridu apod.

Negativní vliv má extrémně znečištěné ovzduší, nevhodné složení potravy, prodělaná zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění a rodinný výskyt rakoviny plic.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.