RakovinaPlic.cz

Další důvod proč přestat kouřit

Prevence

Primární prevence je zaměřená na zabránění vzniku onemocnění, vyhýbání se výše zmíněných rizikových faktorů. Nejideálnější je kouřit vůbec nezačít, ale už i pětiletá abstinence riziko rakoviny plic snižuje.

Nikdy se však nevyrovná nekuřákům. Pokud je úplná abstinence „nemožná“, je lepší snížit denní množství vykouřených cigaret, kouřit cigarety s nízkým obsahem dehtu. Ve snižování počtu cigaret může pomoci návod jak přestat kouřit.

Nepřipustit pasivní kouření a vyvarovat se profesionálních rizik. Dbát na důsledné doléčení onemocnění dýchacího ústrojí. Nemalou roli hraje zdravá strava, dostatek tekutin a pravidelný pohyb.

Tzv. retinoidy dohlížejí na normální průběh buněčného růstu a diferenciace, antioxidanty zpomalují nádorovou přeměnu.

Sekundární prevence je zaměřená na včasný záchyt onemocnění ve stádiu, které je léčitelné a mnohdy i vyléčitelné. Základem je tedy aktivní vyhledávání nádorových onemocnění, nejlépe plošně v celé populaci, tzv. screening. V České republice se screening rakoviny plic prozatím neprovádí.

Terciární prevence předchází poškozením vzniklých v důsledku onemocnění nebo terapie. V onkologii to znamená následné sledování pacientů po terapii s cílem včasného záchytu případného navrácení choroby.

Inspirativní odkazy

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.